Location : Sungai Duri Permai

*Freehold
*Peruntukan rumah kos rendah/sederhana rendah dibuat oleh Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan bagi pembeli yang layak.

Back